BLOGI

Ohjeet yritystontin hankintaan

Yritystonttien hankinta saattaa äkkiseltään kuulostaa aihetta sen enempää tuntevalle hyvinkin yksinkertaiselta toimenpiteeltä – sen kun päättää mistä haluaa tontin ja ostaa pois. Todellisuudessa tontin hankintaan liittyy kuitenkin useita muuttujia, jotka on hyvä tietää ennen tonttihankintaan ryhtymistä. Kokosimme tähän artikkeliin yritystontin hankintaan vaikuttavat asiat, jotka sinun tulee tietää helpon ja tehokkaan tonttihankinnan mahdollistamiseksi!

Tontin koko vaikuttaa saatavuuteen

Yritystonttien koot ovat perinteisesti erittäin suuria, ja tonteille rakentamista rajoittavat rakennusvelvoitteet – hyvää yritystonttia ei haluta jättää pääosin hyödyntämättä. Siksi kaavailemanne toimitilan sekä haluamanne tontin koko vaikuttavat tontin saatavuuteen.

Mitä tehdä, jos tarjolla on vain yrityksen rakennustarpeet ylittäviä, erittäin isoja tontteja? Yritys voi aina tehdä arvion siitä, mitkä yrityksen laajentumistarpeet tulevaisuudessa ovat ja rakentaa toimitilansa koollisesti runsaasti yläkanttiin. Tämä kuitenkin lisää huomattavasti toimitilan rakentamiseen liittyviä investointeja tontin ja rakentamisen molempien kustantaessa huomattavasti enemmän. Huomattavasti suurempi lähtöinvestointi voi asettaa yrityksen turhaan ns. pakkasen puolelle. Pienempiä tontteja hakevilla yrityksillä on kuitenkin tapa kiertää tontin koon asettamia rajoitteita.

 

Toteuttaminen yhdessä toisen yrityksen kanssa

Kun yritys havittelee pienempää tonttia, on kannattavaa hankkia tontti yhdessä muiden yritysten kanssa. Tällöin haetun tontin koko vastaa todennäköisemmin saatavilla olevien tonttien kokoa. Yritys voi myös hankkia suuremman tontin siinä tapauksessa, kun heillä on jo tiedossa vuokralainen, joka tulee alustavasti toimimaan yrityksen yhteydessä samassa toimitilakokonaisuudessa. Näin suuri tontti saadaan suoraan hyödynnettyä tehokkaasti, yritys saa suurempaan tonttiin kuluneita kustannuksia takaisin vuokratulojen muodossa ja yrityksen laajentuessa se voi muuttaa vuokratilat osaksi omaa laajentuvaa toimintaansa.

Ota huomioon: on tärkeää, että samassa tilakokonaisuudessa työskentelevät yritykset sopivat yhteen. Esimerkiksi siistiä ja rauhallista toimistotyötä ei välttämättä kannata sijoittaa äänekkään korjaamotoiminnan viereen. Sen sijaan autopesula ja -korjaamo naapureina täydentävät toisiaan ja luovat synergiaa toimitilakokonaisuuteen. Kokenut toimitilatoteuttaja osaa huomioida eri liiketoimintojen peruspiirteet ja tietää, mitkä yritykset sopivat toistensa naapureiksi.

 

Alan toimijat lisäävät alueen tunnettuutta

Kun yrityksellä on täysin oma tontti ja toimitila, sen ei tarvitse huolehtia muiden yrityksien vaikutuksesta ympäristöön ja toimintaan – mutta se ei myöskään voi nauttia muiden toimijoiden tuomista hyödyistä. Kun tontilla toimii useampi saman alan toimija, kuten aiemmin mainitsemamme esimerkki autokorjaamosta ja -pesulasta, oppivat kohderyhmäsi yhdistämään alueen yhtenä näiden palvelujen keskuksista.

Tällaiset keskittymät myös vetävät usein haluttuja palveluja alueelle, kuten kahviloita. jotka helpottavat myös työntekijöiden arkea. Yrityskeskittymä alkaa vetämään puoleensa yrityksiä ja tukemaan muiden palveluiden kehittymistä keskittymän ympärille.

 

Tontin pohjalla on suuri vaikutus rakennuskustannuksiin

Asettaako tontin pohjan muoto rajoituksia toimitilan asettelulle? Liittyykö tonttiin liittymäkieltoja, jotka rajoittavat tontille johtavien ja sieltä poistuvien teiden suunnittelua? Kuinka kantavaa/muokattavaa tontin maaperä on ja kuinka paljon työstöä se edellyttää toimitilan perusteiden rakentamiseksi ja niiden kantavuuden takaamiseksi?

Tontin pohjalla on merkittävä vaikutus tontin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin toimitilan toteuttamiselle. Oli kyseessä sitten toimitilan sijoittelu tontille, teiden suunnittelu ja niiden toteutukselle asetetut rajoitukset tai tontin täyttö-/louhintatarpeiden vaikutukset maarakennuskustannuksiin. Sen vuoksi tontin pohjan ominaisuudet tulee ottaa huomioon tontin hankinnassa.

 

Kumppani on nopein apu yritystontin hankintaan

Oli kyseessä sitten tontin tai samalle tontille tulevan yrityksen kartoittaminen, kannattaa sinun olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä toimitilarakentajaan. Toimitilarakentajan osaaminen ja tietotaito alalta auttavat huomioon esim. tontin asettamat rajoitukset rakentamiselle – tehokkaasti ja luotettavasti. Näin oma aikasi säästyy tuottavaan työhön sen sijaan, että joutuisit syventymään yritystontteihin liittyviin teknisiin yksityiskohtiin ja muotoseikkoihin hankinnassa onnistuaksesi.

Tiesitkö:
Kuntien yritystonteissa tulee ottaa huomioon tonttien mahdolliset toimialarajoitukset, jotka voivat esim. määrittää liiketilan enimmäisosuuden yrityksen koko toimitilan koosta.

Haluatko lisätietoja?

Lataa opas yrityksen toimitilojen hankintaan
Onko uusien toimitilojen hankinta yrityksellenne ajankohtainen aihe nyt tai lähitulevaisuudessa? Ota meihin yhteyttä – vastaamme mielellämme aihetta koskeviin kysymyksiin ja autamme teitä toteuttamaan kannattavaa kasvua tukevat yritystilat!

Voit myös lukea lisätietoja uusien toimitilojen hankinnasta lataamalla uuden maksuttoman oppaamme: ”Opas uusien toimitilojen hankintaan”.