BLOGI

Miksi uusiin toimitiloihin investoiminen kannattaa?

Uuden toimitilan hankinta on yritykselle aina suuri mahdollisuus. Yritys voi vaikuttaa sillä positiivisesti niin yrityksensä imagoon kuin työntekijöidensä viihtyvyyteen. Uusien toimitilojen hankinta on aina merkittävä investointi, mutta juuri yrityksellenne räätälöidyt toimitilat maksavat itsensä takaisin nopeasti – ja monella tapaa. Nostimme tähän artikkeliin yleisimmät hyödyt uusien toimitilojen hankinnassa.

Uudet toimitilat – parempi työhyvinvointi

Uusilla toimitiloilla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti töissä viihtymiseen. Kun uusiin toimitiloihin huolehditaan kunnon ilmanvaihto, ei töihin ole tukala tulla helteisinä kesäpäivinäkään. Lisäksi suunnittelemalla tilan valaistus käyttötarpeiden mukaan, on tiloissa tarpeeksi valoisaa myös pimeimpinäkin talvipäivinä. Lisäksi valaistuksessa voidaan ottaa huomioon mm. häikäisyyn vaikuttavat tekijät jo valojen ja tilan pintojen suunnittelussa. Toimitiloilla onkin suuri vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja työmotivaatioon. Panostamalla uusiin toimitiloihin voitte vaikuttaa ehkäisevästi mm. sairaspoissaoloihin.

 

Tehokkuutta toimitilasuunnittelulla

Uusilla toimitiloilla on valtava vaikutus työhyvinvoinnin lisäksi myös yrityksenne tehokkuuteen. Uusissa toimitiloissa voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa esim, yrityksenne logistiikka, kuten miten eri henkilöt toimitiloissanne tavallisesti liikkuvat. Kun yrityksenne tiimirakenteet on käyty läpi yhdessä tilatoimittajan kanssa jo suunnitteluvaiheessa, voidaan uusiin toimitiloihin toteuttaa myös tiimityöskentelyä tukevia työtiloja. Uuden tilan suunnittelussa voidaan myös varmistaa, että tuotannolle on riittävästi tilaa – eli tuotantotilan huonekorkeus on riittävä ja painavia työkoneita ja laitteita voidaan sijoittaa niille tarkoitetuille työpisteille.

 

Teidän näköisenne toimitilat

Mahdollisuudet olemassa olevan toimitilan muokkaamiseen yrityksenne brändi-ilmeeseen ja toiminnan tarpeisiin on aina rajallinen. Vanhat tilat on perinteisesti räätälöity jo moneen otteeseen tilan aiempien yrityksien tarpeisiin, jonka vuoksi se ei välttämättä taivu enää samalla tapaa tarvittaviin muutoksiin. Esimerkiksi rakenteelliset peruselementit, kuten tilajaot rajoittavat yleisesti muutosmahdollisuuksia. Lisäksi sähkötyöt, kuten pistorasioiden sijainnit, saattavat rajoittaa käytön suunnittelua.

Uusissa toimitiloissa tilajaot ja sähkötyöt voidaan suunnitella suoraan teidän tarpeisiinne samalla, kun toimitila tukee tyylikkäästi yrityksenne ilmettä. Tiloista voidaan toteuttaa täysin brändi-ilmeeseenne sopiva huomioimalla jo suunnitteluvaiheessa mm. tiloissa käytettävissä elementeissä ja väreissä.

 

Tyylikäs toimitila toimii myös yrityksenne käyntikorttina

Uudet toimitilat toimivat yrityksenne käyntikorttina niin potentiaalisille asiakkaille, tavarantoimittajille kuin uusille työntekijöillenne. Toimitilanne voivat viestiä kohderyhmillenne joko vahvasta kasvusta – tai jumiutumisesta keskiajalle. Lisäksi hyvällä sijainnilla sijaitseva toimipaikka lisää yrityksenne houkuttavuutta potentiaalisille työntekijöille kuin vierailun helppoutta asiakkaillenne. Kun yrityksen toimitilojen hankinnassa on otettu huomioon toiminnan tehokkuus, tilojen viihtyvyys ja toimipisteen sijainti, maksavat tilat nopeasti itsensä takaisin.

Miksi uusien toimitilojen hankinta siis kannattaa?

Uusiin toimitiloihin investointi voi usein olla suuri askel yritykselle. Yrityksien tulee kuitenkin muistaa, että uudet toimitilat tarjoavat yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia. Hyvin suunnitellulla toimitilalla voidaan mm.:

  • parantaa työssä viihtymistä ja työhyvinvointia
  • tehostaa yrityksen toimintaa ja vähentää hukkaneliöitä
  • kasvattaa yrityksen imagoa ja viestiä kasvusta
  • houkutella uusia asiakkaita ja lahjakkuuksia

 

Hyödyt uusien toimitilojen hankinnassa voivat siis olla suuret. Tärkeää on kuitenkin, että toimitilat on suunniteltu tukemaan yrityksenne toimintaa ja edustamaan brändikohtaista ilmettänne. Tällöin uusissa toimitiloissa tuotto saadaan alkamaan suoraan muuton jälkeen. Lisäksi tällaisessa toimitilassa voidaan vähentää yrityksen kiinteitä kuluja. Esimerkiksi hukkatilan minimointi mahdollistaa ostetuissa toimitiloissa merkittävät säästöt ylläpitokustannuksissa. Vuokratuissa toimitiloissa tämä taas näkyy vuokrasäästöinä, kun yritys ei joudu maksamaan ylimääräisestä, käyttämättömästä tilasta.

Onko uusien toimitilojen hankkiminen yrityksellenne ajankohtainen aihe, mutta ette ole varma, mistä teidän tulisi aloittaa? Ota meihin yhteyttä! Autamme teitä toteuttamaan juuri yrityksenne tarpeisiin vastaavat toimitilat, jotka tukevat vahvasti yrityksenne brändi-ilmettä.

Voit myös tutustua kiinnostaviin ennakkomarkkinointi­kohteisiimme tai lukea vinkit onnistuneeseen toimitilahankintaan maksuttomasta oppaastamme!