BLOGI

Uusi lääkealan toimitilakiinteistö Kuopioon

BRAND toimitilat rakentaa  lääkekehityksen palvelututkimusyritys Charles River Oy:lle uuden toimitilan Kuopioon. Rakennettavan toimitilan koko on yhteensä yli 5000m2 ja siihen on optimoitu tilat jopa 250 työntekijälle. Charles River Discovery Services Oy on suomalainen tytäryhtiö yhdysvaltalaiselle Charles River konsernille, jonka toimialana on lääkekehitykseen liittyvät tuotteet ja palvelut. Kuopion toimipiste on erikoistunut keskushermostosairauksien lääkekehitykseen suunnattuihin tutkimuspalveluihin ja edesauttaa näin lääkekeksintöjen tuotteiksi saamisen niiden kehittämisen alusta alkaen.  Yrityksen liiketoiminta on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja uusi toimitila mahdollistaa kasvun ja kehityksen myös jatkossa.

BRAND toimitilat toteuttaa ”avaimet käteen”-periaatteella

BRAND toimitilat toteuttaa toimitilahankkeen kaiken kattavalla KVR-urakalla. Lääketieteen käyttöön rakennettava toimitila tulee valmistuttuaan sisältämään alan viimeisintä teknologiaa.

Lähtökohtamme  toimitilahankkeessa on ollut ”ns. avaimet käteen” -projekti jotta pystymme keskittymään rakennusvaiheen aikana mahdollisimman hyvin kasvavaan liiketoimintaamme ilman häiriöitä. Emoyhtiön taustatuki ja tietotaito liikerakentamisessa on myös merkittävässä osassa ” Antti Nurmi, toimitusjohtaja Charles Riveristä kuvailee rakennushanketta.

Viihtyisä työympäristö, toimiva tekniikka

Uuteen toimitilaan valmistuu monipuoliset tilat huipputeknologialle; uusinta uutta olevia laboratorio- ja tutkimustiloja, toimistotiloja, tuotantotiloja, varastoa jne. Kohteessa panostetaan tilojen toimivuuteen, tekniikan luotettavuuteen ja viihtyisään työympäristöön. 

”Henkilöstön kannalta odotetaan erityisesti uusia toimistotiloja, joissa moni- ja yhteiskäyttöisyys ja joustavuus on otettu hyvin huomioon. Kaikkiaan uusien tilojen ansiosta uskomme työntekijöidemme viihtyvyyden lisääntyvän merkittävästi nykyisiin tiloihin verrattuna ja näin houkuttelevan osaavaa työvoimaa tulevaisuudessa” Antti Nurmi jatkaa.

Vanha toimitila Kuopiossa jäi pieneksi

”Vanha toimitila oli tullut teknisesti ja tilaratkaisujen johdosta tiensä päähän. Niissä liiketoiminnan kasvattaminen strategian mukaisesti ei ollut enää mahdollista tai edes järkevää.” kertoo toimitilahankkeen lähtökohdista Antti Nurmi.

Kuopiossa Charles Riverillä on ollut liiketoimintaa jo lähes 20 vuotta. Sijainti on perustajien kotikaupunki ja lääketeollisuutta alueella tukee  merkittävätsi mm. biolääketieteeseen suuntautunut Itä-Suomen yliopisto.

Kiinteistön rakennustyöt on jo aloitettu ja tavoitteena on, että uusi liiketila on täydessä toimintavalmiudessa vuoden 2023 syksyllä.