Tutustu asiakaskokemukseen: Adwatec Oy, Heikki Mustonen

Adwatec Oy:n tarina on täynnä menestystä ja innovaatiota. Vuonna 2000 perustettu Adwatec Oy on tehoeletroniikan vesijäähdytysratkaisujen valmistamiseen erikoistunut yritys, joka on kasvanut merkittävästi kuluneiden vuosien aikana.

Kasvua ja haaveita uudesta tuotantotilasta

Heikki Mustonen, Adwatec Oy:n toimitusjohtaja, avaa hankkeen taustaa: ”Haasteemme nykyisen toimitilamme suhteen olivat selvät. Yrityksemme kasvun myötä tilat ovat käyneet ahtaiksi, eikä niiden käytettävyys ja edustavuus enää vastaa nykyajan tarpeita. Tämä innoitti meidät suunnittelemaan ja rakentamaan uutta toimitilaa, joka tukisi yrityksemme visiota ja arvoja.”

Hankkeen alkuvaiheet olivat ripeitä voimakkaan kasvun takia. ”Hanke lähti liikkeelle tammikuussa 2023 ja solmimme yhteistyösopimuksen BRAND toimitilojen kanssa jo kesäkuussa. Siitä lähtien projekti eteni suunnitteluvaiheeseen nopeasti”, Mustonen muistelee.

Rakennuspaikan valinta oli olennainen ja tärkeä osa suunnittelua. Vehmaisten alue Tampereen ja Kangasalan välillä tarjosi Adwatecille optimaalisen sijainnin. Alueella on valmiiksi korkean teknologian yrityksiä ja potentiaalisia alihankkijoita. Myös hyvät liikenneyhteydet joukkoliikennevälineillä olivat merkittävä tekijä päätöksessä.

BRAND toimitilat kumppaniksi

”Vaikka BRAND toimitilat eivät olleet meille entuudestaan tuttuja, valitsimme heidät yhteistyökumppaniksemme hyvien referenssien ja laadukkaan työn perusteella. Heidän ammattitaitonsa ja sisustusideoista saatu lisäarvo olivat korvaamattomia projektin onnistumisen kannalta. Yrityksen brändin huomioiminen on tärkeä osa-alue, tilojen pitää olla meidän yrityksemme näköinen”, Mustonen perustelee BRAND toimitilojen valintaa.

Uusi toimitila tukee Adwatec Oy:n kasvua ja tulevaisuutta. ”Uusissa toimitiloissa toimintamme tehostuu parempien logistiikka- ja tuotantoratkaisujen ansiosta. Lisäksi saamme vihdoin kaikki toiminnot saman katon alle. Tilat on suunniteltu palvelemaan koko työyhteisöä, mikä tukee tavoitettamme kasvattaa liiketoiminta viisinkertaiseksi”, kertoo Mustonen.

Kuvassa Adwatec Oy:n toimitusjohtaja Heikki Mustonen

Lupaava tulevaisuus

Uuden toimitilan odotetaan olevan käyttövalmis toukokuun 2024 alusta lähtien. Mustonen iloitsee jo tulevasta muutosta: ”Odotamme jo innolla, että pääsemme ottamaan tilat täysimääräisesti käyttöön.” Mustonen mainitsee vielä, että uusi toimitila on vastuullisen rakentamisen BREEAM-sertifioitu hanke, mikä kertoo Adwatecin ja BRANDin sitoutumisesta kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisyyteen.

Tutustu ja ihastu toimitilaan, katso kohteen esittely videolta!

Aika ottaa askel kohti parempaa? Onko mielessänne uusien toimitilojen hankinta? Haluatko lisätietoja toimitiloista joilla erotut kilpailijoista? Luomme ensiluokkaisia ja monipuolisiin tarpeisiin räätälöityjä liikekiinteistöjä ja toimitiloja.
Ota yhteyttä!