BLOGI

Tehokkaan tuotantotilan ABC

Tehokkaat, tyylikkäät toimitilat, jotka tukevat kasvavan yrityksenne tarpeita – mitä niiden hankinnassa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon? Mitä tuotannollenne tyypillisiä tekijöitä tulee ottaa huomioon jo hankinnan alkuvaiheissa?

Tärkeimmät huomioitavat tekijät

Toimitilan kasvuvara, ulkoasu ja sijainti palvelevat tuotantotilan tarpeita vain silloin, kun tuotantotoiminnan perustarpeet on huomioitu ja toteutettu kattavasti. Etenkin seuraavat tekijät määrittävät sen, kuinka tehokkaasti uusi tila palvelee tuotannon tarpeita:

 

Laitteiston sijoittelu

Tuotannon käyttämällä laitteistolla on yksi suurimmista vaikutuksista tulevan tilan toteutukseen. Laitteiden painolla on esimerkiksi vaikutusta siihen, tuleeko tilassa toteuttaa lattiavahvistuksia raskaiden laitteistojen vuoksi. Etenkin metalliteollisuudessa ja konepajoilla käytettyjen laitteistojen keskipainot ovat niin suuria, että tilan alapohjan kantavuuden tulee olla merkittävästi perinteisiä tiloja kovempi.

Laitteistolla ja niiden sijoittelulla on vaikutus myös siihen, miten tilan lämmitys toteutetaan. Lattialämmitys on perinteisesti hyvä vaihtoehto tiloihin, joissa laitteistojen paikat eivät vaihtele eivätkä edellytä lattiaan kiinnittämistä – eli eivät aiheuta riskiä lattialämmityksen vaurioitumiselle. Jos tilan laitteistoa siirrellään ja kiinnitetään eri tiloihin, kannattaa lämmitys sen sijaan toteuttaa esimerkiksi lämmitetyn ilmanvaihdon avulla.

 

Siisteysvaatimukset

Tuotannon vaiheista ja lopputuotteista riippuen eri tuotantotiloilla on erilaiset siisteysvaatimukset. Esimerkiksi elektroniikkatuotannossa on erityisen tärkeää, ettei materiaalien käsittely tai muu tilan toiminta aiheuta pölyä, joka voisi vaarantaa lopputuotteen toiminnan. Toisaalta taas tiloissa, joissa päivittäinen työ aiheuttaa erityisen paljon sotkua, on tilojen puhdistuksen helppoudella suuri merkitys.

 

Logistiikka

Lattian kantavuus tulee ottaa huomioon myös varastointi- ja logistiikkatoiminnassa. Välillä varastotoiminnan pistekuorma voi olla niin suuri, että se tulee huomioida tilan suunnittelussa esim. erillisenä lattiavahvistuksena.

Kun koko prosessi tuotannon valmistelusta lopputuotteen toimitukseen on otettu tilan toteutuksessa huomioon, mahdollistaa tila tuotantoprosessin tehokkaamman läpiviennin.

Lisäksi logistiikassa tulee ottaa huomioon:

  • tulevan tavaran varastointi
  • mahdolliset pakkaus- ja purkualueet
  • mahdolliset lastaussillat – eli ns. rekkataskut
  • työskentelyyn liittyvät alueet ja niihin liittyvä kulkeminen
  • laitteet, joilla tilassa liikutaan ja kuinka paljon niille tulee varata tilaa

 

Viemäröinti

Jokaisessa toimitilassa tekemisen luonteesta huolimatta on tärkeää, että rakennuksen ilmanvaihto, sähkötys ja lämmitys tukevat yrityksen toimintaa. Tuotannon toiminta asettaa kuitenkin usein erityistarpeita tilan viemäröinnin suunnitteluun. Esimerkiksi raskaan kaluston huollossa tilojen ja tuotteiden puhdistuksen yhteydessä viemäreihin voi päätyä merkittävästi öljyä ja rasvaa, kun taas perusvarastoinnissa öljyn ja rasvan määrä on vähäinen.

Sen vuoksi raskaan kaluston huoltotoiminnassa viemäröinti kannattaa toteuttaa siten, että yrityksellä on ulkoinen erottelu vedelle ja öljylle. Sen sijaan perinteisessä varastotoiminnassa tarvittava vähäinen erottelu voidaan toteuttaa hyödyntämällä lattiakaivoa, joka itsessään sisältää jo erotteluratkaisun.

 

Tuotantotilan toteuttajan tulee ymmärtää liiketoimintaanne

Jotta uudet tuotantotilanne vastaisivat todellisesti yrityksenne tarpeisiin ja kaikki yllä mainitut tekijät olisi huomioitu, tulee uuden toimitilanne rakentajan ymmärtää yrityksenne liiketoimintaa. Ymmärryksen tulee kummuta aidosta kiinnostuksesta ymmärtää liiketoimintaanne – ja rohkeus ehdottaa, miten myös vanhoja prosessejanne voitaisiin tehostaa uudessa toimitilassa.

Kun toimitilarakentajan toimintaa ohjaa aito palo tekemiseen, voitte olla varmoja, että kiinnostus heijastuu myös uusien tilojenne lopputulokseen!

Haluatko lisätietoja?

Onko tuotantotilojen hankinta yrityksellenne ajankohtainen aihe nyt tai lähitulevaisuudessa? Ota meihin yhteyttä – vastaamme mielellämme aihetta koskeviin kysymyksiin ja autamme teitä toteuttamaan kannattavaa kasvua tukevat yritystilat!

Voit myös lukea lisätietoja uusien toimitilojen hankinnasta lataamalla uuden maksuttoman oppaamme: Opas uusien toimitilojen hankintaan”.