Liiketoimintaa tukevat toimitilat

Hyvin suunnitellut toimitilat tehostavat yrityksen toimintaa ja tukevat työhyvinvointia. On tärkeää, että uudet toimitilat vastaavat yrityksenne välttämättömiä tarpeita. Yrityksen toimialalla ja toimintaprosesseilla on aina suuri vaikutus uuden toimitilan vaatimuksiin. Toimialasta riippumatta toimitilojen hankinnassa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

Tilojen tekniset ominaisuudet

Onko toimitiloihin saapuminen helppoa ja niissä toimiminen vaivatonta? Tukevatko ominaisuudet yrityksenne päivittäistä toimintaa?

Otetaan esimerkiksi tuotantoyritys: tilojen lattiavalussa tulee ottaa huomioon, että lattia kantaa tiloihin asennettavat raskaat tuotantokalustot. Jos taas tuotannossa tarvitaan vettä, tulee  vesipisteen viemäröinnin olla kunnossa. Lisäksi tuotantopisteellä saatetaan tarvita esimerkiksi virtaa tai tietoliikenneyhteys. Tällaiset tilan tekniset ominaisuudet ovat merkittävässä roolissa yrityksen päivittäisen liiketoiminnan sujuvuuden kannalta.

Sähkötyöt ja ilmanvaihto

Miten tilojen valaistus on toteutettu? Entä millaisissa paikoissa ja kuinka paljon pistorasioita on? Onko lämmitys säädettävissä ja riittääkö ilmanvaihto?

Tilan sähkötyöt, kuten pistorasioiden määrä ja sijainnit, vaikuttavat työn sujuvuuteen ja työpisteiden sijoitteluun. Hyvä valaistus sen sijaan tukee työntekoa ja lisää työpaikalla viihtyvyyttä.  Siksi on tärkeää, että valaistus on oikein kohdennettu ja sitä on riittävästi ympäri vuoden. Oikein mitoitettu ilmanvaihto ja helposti säädettävä lämpötila takaavat miellyttävän ja tehokkaan työskentelytilan.

Logistiikka

Miten yrityksessänne liikutaan? Miten esimerkiksi vastaanotto ja kokoustila tulee sijoittaa, jotta uudet tilat palvelevat yrityksen perustoimintaa? Miten tiimit voidaan sijoittaa työtiloihin siten, että
sijoittelu tukee niiden työskentelyä ja ns. turha ramppaaminen voidaan välttää?

Kun yrityksen peruslogistiikka – ketkä liikkuvat, missä ja miten – on otettu huomioon tilasuunnittelussa, voidaan päivittäistä työskentelyä sujuvoittaa. Näin myös varmistetaan, että kaikilla osapuolilla on helppo pääsy heidän kannaltaan tärkeisiin tiloihin. Toimiva logistiikka tulee huomioida sekä tiloissa sisällä, että piha-alueella.